Asigurarea de intreruperea activitatii /pierdere de profit

Stein Bestasig recunoaste riscurile ridicate care pot afecta semnificativ cash flow-ul intreprinderilor. De aceea, oferim experienta membrilor echipei noastre pentru a selecta acoperirea potrivita, astfel incat impactul acestor riscuri sa fie minimizat.

Scopul companiei este de a oferi solutii optime de asigurare a intreruperii activitatii sau a pierderii de profit pentru expunerile aferente clientilor nostri. Abordarea noastra focalizata ne permite sa dezvoltam o perceptie profunda a riscurilor ce pot aparea din punct de vedere financiar si abilitatea de a gasi solutii pentru probleme complexe.

Asigurarea de pierderi financiare din intreruperea afacerii este o asigurare de consecinta, acoperind pagubele rezultate din intreruperea activitatii ca urmare a avarierii, distrugerii sau pierderii bunurilor asigurate intrebuintate de client in activitatea sa (cladiri, masini, utilaje, etc.) din cauza unor riscuri acoperite prin polita cadru.

Despagubirile pentru pierderea de profit brut se acorda in cazurile urmatoare:

• reducerea cifrei de afaceri ca urmare a intreruperii activitatii datorita producerii unui risc asigurat;
• cresterea cheltuielilor de exploatare prin aparitia unor costuri suplimentare necesar a fi efectuate in mod rational, numai in scopul diminuarii sau evitarii scaderii cifrei de afaceri comparativ cu cea care s-ar fi realizat in perioada de despagubire, daca nu s-ar fi produs evenimentul asigurat. Costurile suplimentare nu trebuie sa depaseasca valoarea pierderii de profit evitata ca urmare a efectuarii acestora in acest scop. Din costurile suplimentare se scad cheltuielile generale aferente perioadei de intrerupere a activitatii (cheltuieli deductibile din profitul brut care nu se mai efectueaza ca urmare a intreruperii activitatii).
Profitul brut asigurat se calculeaza in felul urmator:
• Profitul brut economic la care se adauga costurile fixe ce nu pot fi reduse odata cu intreruperea activitatii, sau
• Cifra de afaceri mai putin costurile variabile.

Descarca PDF