Asigurari de garantii

Stein Bestasig ofera consultanta specializata pentru o arie larga de asigurari de garantii, incluzand: asigurare de garantii contractuale, asigurare de garantie de participare la licitatii, asigurari de intretinere si mentenanta, asigurare de garantii de buna executie, asigurare de garantii de buna conduita si asigurare de garantie de returnare a avansului. Aceste produse specifice de asigurare se adreseaza companiilor din majoritatea industriilor existente.

Diversele asigurari de garantii se clasifica in:

• Asigurare de garantie pentru participare la licitatie (bid bonds) – Atribuirea contractelor de achizitie publica se face de regula prin organizarea licitatiilor publice. O conditie de baza pentru participarea la aceste licitatii este aceea de a furniza o garantie de participare la licitatie pentru un anumit procent din valoarea estimata a contractului stabilit in documentatia de atribuire;
• Asigurare de intretinere si mentenanta – Asigurarea de garantie pentru mentenanta garanteaza beneficiarului remedierea oricaror defectiuni sau vicii la lucrarea executata, aparute in perioada de garantie, post-executie (perioada de intretinere/mentenanta), conform prevederilor contractului de baza;
• Asigurarea de garantie de buna executie acea garantie care asigura Autoritatea contractanta/Beneficiarul de indeplinirea de catre constructor/furnizor/prestator a obligatiilor contractuale asumate prin contractul semnat;
• Asigurarea de garantii contractuale este un produs ce vine in completarea pachetelor deja existente de asigurari pentru lucrarile de constructii-montaj. Acest produs a fost dezvoltat pentru a veni in intampinarea nevoilor firmelor din Romania. Contextul economic si legislativ actual permite integrarea politei de asigurare in categoria garantiilor eligibile pentru depunerea ofertelor, incheierea si derularea contractelor de achizitie publica;
• Asigurarea de garantie de returnare a avansului este solicitata contractorului/antreprenorului pentru protejarea beneficiarului, fata de riscul utilizarii necorespunzatoare si nereturnarii avansului platit de acesta, in situatia in care Contractorul nu isi executa obligatiile de utilizare a avansului acordat;
• Asigurarea de garantii de buna conduita.

Descarca PDF